SpIrituelrehberlik

Yaşam Rehberliği & Psk. Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Danışmanlık

Bireysel terapide, danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır. Bu tür terapiler, grup ya da aile terapileri, gibi başka uygulamalarla beraber de kullanılabilir. Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular, kendine güven sorunu, insan ilişkilerinde problem yaşama, öfke patlamaları, tekrarlanan başarısızlıklar gibi konular gösterilebilir. Bu sürecin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir.


Aile ve Çift Terapisi

Çift ve Aile Terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilmektedir. Genel olarak çift birlikte seansa katılabilmektedir. Bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve aile terapisi yapılabilmektedir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenmektedir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır.Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Gelişim süresince fizyolojik, psikolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerinin en hızlı geliştiği dönem, çocukluk ve ergenlik dönemidir. Bu büyüme ve gelişme döneminde çocuk ve ergenler zaman zaman bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal zorlanmalar yaşayabilir ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler. Çocuk-ergen psikolojik danışmanlığı, birebir çocuk ya da ergenin kendisi ile yürütülen, ailenin de çoğu zaman sürece dâhil edildiği bir danışmanlık hizmetidir. Alınacak hizmetler bu doğrultuda çocuk ve ergene özgü bir biçimde planlanır ve yapılandırılır.Evlilik öncesi Danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlığın üç önemli özelliği bulunmaktadır: eğitim, gelişim ve önleyicilik. Bu kapsamda, evlilik öncesi danışmanlık hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak,
  • Uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek,
  • İletişim becerilerini arttırmak,
  • İlişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak,
  • İlişkide güven ortamını güçlendirmek 
  • Problem çözme ve karar verme becerilerini güçlendirmektir.